Samenwerkingen

 

Duurzame verbindingen en maatschappelijke betrokkenheid

Hofstede de Paradijshoeve is een locatie met een bijzondere geschiedenis en een eigen verhaal.
Met zorg, aandacht en respect voor de historie van boerderij zijn de plannen voor deze eigentijdse voorziening geëffectueerd, Hierbij is zowel in het ontwerp als de bouw en inrichting veel aandacht besteed aan de omgeving en duurzaamheid. Zo zijn materialen hergebruikt, er is een hoge isolatiewaarde gerealiseerd, er wordt gestookt met behulp van een pellet ketel, duurzame energie gebruikt, led-verlichting toegepast en ook de inventaris is voor een groot deel hergebruikt design.

In de dagelijkse exploitatie wordt getracht zo veel als mogelijk afval te scheiden en goed en passend in te kopen en overschotten te voorkomen. Wij hechten belang aan het versterken van de economie in de streek en hebben dan ook bewust verbindingen gelegd met diverse lokale ondernemers voor de levering van bijvoorbeeld vlees en vleeswaren, brood, melk en melkproducten, kantoorartikelen etc. Ook worden diverse groenten en aardappelen bij diverse agrariërs in de streek betrokken, sappen van zorgboerderij de Buijtenhof en verse jus d’orange van Callisto’s Heeren Loo.

Daarbij vinden we het belangrijk ook andere meer sociale verbindingen te leggen in de streek en op deze wijze vorm en inhoud te geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid.