Wie zijn wij?


Hofstede de Paradijshoeve wordt gerund door Piet Plaisier en Harriëtte Mesland, die in 2010 het initiatief hebben genomen de oude boerderij te transformeren.
Deze boerderij heeft in dit jaar een wezenlijk deel van haar agrarische functie verloren. De voormalige landbouwgronden in de Crezéepolder zijn overgenomen door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) ten behoeve van de herstructurering voor Deltanatuur. Het wegvallen van een groot deel van de agrarische gronden en het vrijvallen van de bijbehorende voorraadschuren, noodzaakten de eigenaren tot nieuw ondernemerschap. Door het herbestemmen van het erf en de bijbehorende schuren spelen zij in op de nieuwe context van de boerderij.

Als eerste is een nieuwe functie gegeven aan de boerenschuur. In deze schuur is ruimte gecreëerd voor de functies vergaderen/presenteren, ontmoeten (feestelijk bijeenkomsten, trouwen en verblijven, met een vergaderruimte , een huiskamer, de Zolder voor grotere bijeenkomsten en 2 appartementen B&B. Hofstede de Paradijshoeve is een formele trouwlocatie van de gemeente Ridderkerk. Anderzijds wordt het boerenerf in de huidige situatie gebruikt als paardenpension- en trainingsstal.Om de boerderij gereed te maken voor de nieuwe functies, is deze m.b.v een architect verbouwd, met respect voor de historie.

Daarbij hebben zij expliciet ingespeeld op de relatie met de groene omgeving en het milieu en staan principes als duurzaamheid en groen centraal. Dit heeft plaatsgevonden tijdens de verbouw door bewust te kiezen voor duurzame materialen, een hoge isolatiewaarde, de toepassing van een pelletketel en hergebruik van design meubilair en inrichting. Na de oplevering en ingebruikname is dit ook opgenomen in de exploitatie door zoveel mogelijk te werken met regionale en/of biologische producten en lokale leveranciers en organisaties.

Beide ondernemers beschikken over ruime ervaring en expertise op de verschillende terreinen:

Piet Plaisier (1958) is geboren en getogen in Ridderkerk. Hij had oorspronkelijk geen ambities zijn vader als agrarisch ondernemer op te volgen en ging na de middelbare school zich verder verdiepen in de civiele dienstverlening. Na het behalen van zijn diploma en een baan in een ziekenhuis in zicht, besloot hij toch een andere koers te varen en begon in het familiebedrijf.Met zijn vader heeft hij ruim 25 jaar deze onderneming gerund. In 2003 is in het kader van de verbreding gestart met een pensionstal voor paarden. Sindsdien heeft Piet deze tak verder uitgebouwd en naast de stalling worden regelmatig paarden ingereden en getraind.

Harriëtte Mesland (1963) groeide als boerendochter op in de Dordtsche Biesbosch en studeerde Toegepaste Huishoudwetenschappen in Wageningen. Ruim 20 jaar werkte zij als (facilitair) manager in diverse sectoren van de gezondheidszorg. Vanaf 2007 is zij als consultant actief in het brede Sociaal domein en adviseert organisaties in vraagstukken m.b.t. wonen, welzijn, zorg en participatie. Daarnaast is ook zij maatschappelijk betrokken bij diverse organisaties en als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke stand actief.

Piet en Harriëtte zijn beide enthousiaste ondernemers die uit eigen ervaring weten hoe belangrijk persoonlijke aandacht, kwaliteit, comfort en samenwerking zijn..