Hofstede de Paradijshoeve is een oude boerderij die zijn oorsprong kent in de 17e eeuw.
Toen de familie Plaisier het eigendom verwierf aan het begin van de 19e eeuw, was de Hofstede in gebruik als vlasserij. Sindsdien hebben hier drie generaties verschillende gewassen geteeld, zoals suikerbieten, tarwe, spruiten en aardappels.

Daarnaast zijn altijd paarden en ander vee op de Hofstede aanwezig geweest.
Vanaf 2003 is er in het kader van de verbreding van het agrarisch bedrijf gestart met een paarden- pensionstal. Dit heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een pension- en trainingsstal voor 32 paarden.

In verband met het Deltanatuur-plan Crezéepolder, dat in 2001 werd aangekondigd, is er gekozen voor een andere bedrijfsvoering. Deze plannen zijn vanaf 2010 geconcretiseerd en hebben geleid tot een uitzonderlijk concept waarin verschillende activiteiten samengaan.

Hofstede de Paradijshoeve bevindt zich op een unieke locatie, het is een groene enclave in verstedelijkt gebied van de Randstad. Daarmee is het een bijzondere plek voor samenkomen, verblijf en activiteiten.
Vanaf 1 september 2014 is Hofstede de Paradijshoeve in deze vorm operationeel.