Privacyverklaring

 

Hofstede de Paradijshoeve hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.
Daarom leggen we u in deze privacyverklaring uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om onze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Hofstede de Paradijshoeve, gevestigd aan de Oostmolendijk 82 A, 2986 AA te Ridderkerk, ingeschreven onder handelsregisternummer 24470539. Hofstede de Paradijshoeve is verwerkingsverantwoordelijke voor alle in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres maar ook IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Hofstede de Paradijshoeve persoonsgegevens?
Hofstede de Paradijshoeve verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Hofstede de Paradijshoeve.
Bijvoorbeeld indien u:
• bij of voor ons werkzaam bent;
• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
• een offerte of informatiemogelijkheden aanvraagt;
• een zakelijke relatie heeft met Hofstede de Paradijshoeve;
• uw gegevens invult of achterlaat.

Contact met Hofstede de Paradijshoeve kan plaatsvinden via:
• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• het contactformulier op hofstededeparadijshoeve.nl/contact;
• per e-mail.

Welke persoonsgegevens verzamelt Hofstede de Paradijshoeve?
Hofstede de Paradijshoeve verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:
• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
• (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.hofstededeparadijshoeve.nl).

Op basis van welke grondslag verwerkt Hofstede de Paradijshoeve persoonsgegevens?
• Hofstede de Paradijshoeve verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten.
• Hofstede de Paradijshoeve verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Hofstede de Paradijshoeve.
• Ten slotte kan Hofstede de Paradijshoeve persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Hofstede de Paradijshoeve persoonsgegevens?
Hofstede de Paradijshoeve verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Hofstede de Paradijshoeve en haar klanten;
• Het bijhouden van een klantenbestand;
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website om optimaal gebruiksgemak te bieden;
• Het informeren over interessante ontwikkelingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Hofstede de Paradijshoeve beschikbare (persoons)gegevens (zoals in deze privacyverklaring benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen.

Bewaartermijnen
Hofstede de Paradijshoeve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Hofstede de Paradijshoeve hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Hofstede de Paradijshoeve hen voorschrijft. Hofstede de Paradijshoeve verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Hofstede de Paradijshoeve en andere websites
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze andere websites. Hofstede de Paradijshoeve is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring
Hofstede de Paradijshoeve maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Beveiliging
Hofstede de Paradijshoeve hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Hofstede de Paradijshoeve neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen
om uw gegevens te beschermen. Hofstede de Paradijshoeve neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Camerabeveiliging
Hofstede de Paradijshoeve heeft de onderneming en het parkeerterrein voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van ons terrein wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd.

Uw rechten
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Hofstede de Paradijshoeve via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.
Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Hofstede de Paradijshoeve
t.a.v. Privacyverklaring
Oostmolendijk 82 A
2986 AA Ridderkerk
Of u kunt een e-mail richten aan: post@paradijshoeve.nl

Hofstede de Paradijshoeve streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken. Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Hofstede de Paradijshoeve met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met ons via het e-mailadres: post@paradijshoeve.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Hofstede de Paradijshoeve behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u deze verklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.hofstededeparadijshoeve.nl.

Download of print onze Privacyverklaring