Huisregels Hofstede de Paradijshoeve

Deze huisregels hebben ten doel een gastvrij en veilig verblijf in Hofstede de Paradijshoeve te kunnen handhaven.
Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels moeten direct worden opgevolgd.
Met klachten kunt u zich richten tot de bedrijfsleiding (mobiel: +31 6 12 45 24 11).
Bij overtreding van de huis- en gedragsregels mogen onze medewerkers u uit Hofstede de Paradijshoeve verwijderen.
Strafbare feiten worden te allen tijde bij de politie gemeld.

Huis- en gedragsregels:

 • Bij de bedrijfsleiding liggen brandinstructies ter inzage; in het pand hangen op diverse plaatsen ontruimingsplattegronden. Blijf bij brand rustig, waarschuw ons onmiddellijk en/of druk de dichtstbijzijnde brandmelder in en volg de gegeven instructies op.
 • U mag consumpties alleen binnen het bedrijf of op het terras nuttigen. Het is niet toegestaan om zelf meegebracht eten en/of drinken te nuttigen. Uitgezonderd voor gasten van de B&B-appartementen of indien overeengekomen.
 • Bij constatering van eventuele schade aan en/of vermissing van eigendommen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing.
 • Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend voor schade aan en/of vermissing van uw eigendommen.
 • Gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn, kunt u inleveren bij één van onze medewerkers.
 • Het is verboden wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt direct melding gedaan bij de politie.
 • Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.
 • Elke vorm van agressief gedrag jegens gasten en medewerkers is verboden.
 • Hinderlijk en aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
 • Mobiel telefoneren is niet toegestaan indien dit overlast kan betekenen voor andere gasten.
 • Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om een andere reden is dus niet toegestaan.
 • De toegang tot Hofstede de Paradijshoeve kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen.
 • Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen.
 • Hofstede de Paradijshoeve is rookvrij. Indien u het wettelijk rookverbod overtreedt, kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiden geschade aan ons bedrijf. Roken kan enkel op het terras aan de achterzijde of voor B&B-gasten, boven op het balkon.
 • Het gebruik van confetti, fakkels, wensballonnen, vuurwerk, open vuur etc. is niet toegestaan. Slingers etc. dienen brandveilig goedgekeurd te zijn.
 • Hofstede de Paradijshoeve bevindt zich en heeft respect voor het landelijke gebied. Om hier rekening mee te houden wordt er een geluidnorm van maximaal 90 dB(A) gehanteerd. Hofstede de Paradijshoeve schenkt dranken tot maximaal 01.00 uur. Na 23.00 uur worden de buitendeuren gesloten.
 • Het is niet toegestaan zich zonder toestemming van de bedrijfsleiding toegang te verschaffen tot de naastgelegen paardenstallen of weiden.

Wie deze huisregels niet naleeft, kan worden verwijderd en de toegang worden ontzegd.

Download onze huisregels

Augustus 2018